Vakuumkloakering

STEEL tilbyder avancerede vakuumkloakerings-løsninger samt automatisk tømning af hele systemet.

Vi leverer miljøsikre kloakeringsløsninger til:

  • Spildevandskloakering af eksisterende boligområder
  • Kloakering af sommerhus- og kolonihaveområder
  • Separering af regn- og spildevand
  • Udvikling af bæredygtige kloakeringsløsninger til nye boligområder
  • Fordele ved vakuumkloakering

Der er mange fordele ved vakuumkloakering med vakuumbrønde. Spildevandet fra husets installationer kommer ind i et lukket system, hvilket betyder, at der ingen lugtgener eller lækager er.

Den høje hastighed i systemet sikrer, at det ikke stopper til, så ingen vedligeholdelse er nødvendig. Ved eventuelle anlægsfejl er det desuden let at finde fejlen med hjælp fra Röedigers overvågnings- og managementsystemer.

Bæredygtige kloakeringsløsninger

Vi er stolte af vores vakuumkloakerings-løsninger, som er bæredygtige, da de opsamler spildevandet fra toiletter og sanitet, og benytter det til lokal biogasproduktion i flere byområder i Tyskland, hvor der er fokus på bæredygtighed.

Toiletter med vakuumkloakering er bæredygtige; Mens et traditionelt toilet bruger op til 15 liter vand ved hvert skyl, bruger et toilet med vakuumkloakering kun omkring 1 liter vand ved hvert skyl.

Specialister i vakuumkloakering

STEEL har både viden og erfaring med anvendelsen af vakuumkloakering til forskellige former for kloakering. Vi deltager aktivt i arbejdet med projektering af vakuumkloakerings-løsninger.

Arbejdet udføres i samarbejde med Röediger, som er verdens førende specialister inden for vakuumkloakering. På den måde sikrer vi, at deres 40 års erfaring med denne type kloakering er til rådighed for projektdeltagerne.

Hvordan foregår det?

I forbindelse med projektudviklingen laver vi et budgetoverslag og en for-dimensionering af ledningsnettet. Vi planlægger desuden placeringen af ledningsnettet og vakuumstationen.

I løbet af projekteringsfasen placeres vakuumbrøndene og ledninger. Vi laver en graveprofil for hver enkelt ledningstrækning, og alle planlagte tilslutninger tjekkes ud fra de eksisterende oplysninger.

Løbende kontrol

Det er vigtigt for os at kvalitetssikre hele processen, så vi kan sikre et problemfrit og velfungerende system mange år frem.

Derfor fører STEEL løbende kontrol med at ledningsnettet og brøndplaceringen lever op til forskrifterne og planerne. Vi foretager ligeledes vakuumkontrol af ledningsnettet, inden det dækkes til, og den enkelte brønds funktioner og overvågning testes.

Röedigers 40 års erfaring med vakuumkloakering sikrer, at ledningsnettet, brøndenes og vakuumstationens placering er optimal i forhold til området.