Vakuumkloakering

Vakuumkloakering (Producent Flovac)

STEEL tilbyder avancerede vakuumkloakerings-løsninger med overvågning af brønde og vakuumstation.

Vi leverer miljøsikre kloakeringsløsninger til:

 • Spildevandskloakering af eksisterende boligområder
 • Kloakering af sommerhus- og kolonihaveområder
 • Separering af regn- og spildevand
 • Udvikling af bæredygtige kloakeringsløsninger til nye boligområder
 • Fordele ved vakuumkloakering
 • Godt arbejdsmiljø ved servicering af brønden p.g.a. den 2 delte konstruktion
 • “Sundt” spildevandsmiljø p.g.a af den rigelige ilt tilførsel

Der er mange fordele ved vakuumkloakering med vakuumbrønde. Spildevandet fra husets installationer kommer ind i et lukket system, hvilket betyder, at der ikke er lugtgener eller lækager

Den høje hastighed 5-6 m/s i systemet sikrer, at det ikke stopper til, så vedligeholdelse af lednings nettet ikke er nødvendig. Vi har konstant den samme funktion som fra en slamsuger . Vi suger vandet igennem ledningerne. Ved eventuelle anlægsfejl, er det desuden let at finde fejlen med hjælp fra  Flovac’s overvågnings system. I hver enkelt brønd bliver ventilen bliver overvåget og cyklusser tælles, den viser om ventilen fungerer korrekt og afslører samtidig tilførsel af uvedkommende vand. Sumpen i brønden overvåges af en niveau vippe, som aktiveres hvis væske niveauet er for højt og der er risiko for overfyldning af brønden.

Bæredygtige kloakeringsløsninger

Et vakuumkloak lednings net lægges i 0,9 – 1,4 meters dybde. Derfor er grave- arbejdet reduceret i forhold til f.eks et gravitation lednings net.
Der kan ikke trænge spildevand ud fra en vakuumledning ved en evt. lækage da der er vakuum i hele lednings nettet. Derfor er vakuumkloakering at foretrække i miljøfølsomme områder.

Specialister i vakuumkloakering

STEEL har både viden og erfaring med anvendelsen af vakuumkloakering til forskellige former for kloakering. Vi deltager aktivt i arbejdet med projektering af vakuumkloakerings-løsninger.
Vi har deltaget i ombygningen af 9 ældre anlæg og har etableret 3 nye anlæg sammen med en tidligere leverandør.
STEEL har sammen FLOVAC leveret et nyt vakuumanlæg til Hages Badehotel i Rødby havn

Arbejdet udføres i samarbejde med FLOVAC, som er en af verdens førende specialister inden for vakuumkloakering. På den måde sikrer vi, at deres mange års erfaring med denne type kloakering, er til rådighed for projektdeltagerne.

Hvordan foregår det?

I forbindelse med projektudviklingen laver vi et budgetoverslag og en for-dimensionering af ledningsnettet. Vi planlægger desuden placeringen af ledningsnettet og vakuumstationen.

I løbet af projekteringsfasen placeres vakuumbrøndene og ledninger. Vi laver en graveprofil for hver enkelt ledningstrækning, og alle planlagte tilslutninger tjekkes ud fra de eksisterende oplysninger.

Løbende kontrol

Det er vigtigt for os at kvalitetssikre hele processen, så vi kan sikre et problemfrit og velfungerende system mange år frem.

Derfor fører STEEL løbende kontrol med at ledningsnettet og brøndplaceringen lever op til forskrifterne og planerne. Vi foretager ligeledes vakuumkontrol af ledningsnettet, og den enkelte brønds funktioner og overvågningen testes.

Flovac’s mange års erfaring med vakuumkloakering sikrer, at ledningsnettet, brøndenes og vakuumstationens placering er optimal i forhold til området.

Hvordan virker et vakuumkloak system se nedenstående link

https://youtu.be/fSjPMPyTFlg

Blokerings test af vakuumbrønd ( Det lykkedes ikke) se nedenstående link

https://youtu.be/1SATw8AmL-s

FLOVAC’s hjemmeside:

https://flovac.com/

På nedenstående billede vises brøndens opbygning med den 2- delt konstruktion. Ventilkammeret er af spærret fra sumpen med et mellemdæk i brønden. I dette mellem dæk er et Ø200 hul, som er afspærret med et Ø200 dæksel.
Dækslet er med gevind og kan skrues af.  Sumpen kan let spules og suges gennem dette Ø200 hul.
Hvis det ønskes kan mellem dækket fjernes helt eller delvist. Teknikken i ventil kammeret kan fungere i oversvømmet tilstand i et par døgn. Der er ikke noget teknik i sumpen der skal serviceres
Bunden af brønden er udformet med konisk banket ind mod en cylindrisk sump, der har en batch volumen på 35-40 liter.
Det svarer til en aktiverings højde på 160 mm.
Bundens udformning sikre at brønden tømmes helt og der ikke opstår
flydelag og aflejringer i sumpen, som kan forstyrre brøndens drift.
Sumpen er normalt service fri.

Vakuumventil

Nedenstående billede viser den komplette installation af standardvakuumbrønden.

Vakuumbrønden er opdelt i to dele. Den øverste del er den ‘rene’ del, hvor FLOVAC-ventilenheden er installeret.
Den nederste del er sumpen, hvor spildevandet opsamles af kloakrørene fra husholdningerne.
Den komplette ventilbrønd består af følgende komponenter:

 1. Vakuumbrøndens øverste del (ren del)
 2. Sumpen (spildevandsopsamlingsdel)
 3. FLOVAC interface vakuumventil
 4. FLOVAC controller
 5. Afspærringsventilen (port ventil)
 6. Åndedrætskuppel, enten intern eller ekstern
 7. Gummi manchet med spændebånd
 8. Vand dræning
 9. Sensor rør
 10. Sugerør
 11. Overvågning sensor indstøbt i plast
Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 54 92 30 08 eller send en mail til steel@steel-engineering.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.