Spildevandsbehandling

Spildevandsbehandling er en proces, hvor man fjerner forurenende stoffer fra spildevand.

STEEL ApS tilbyder i samarbejde med Passavant-Geiger effektive løsninger til spildevandsbehandling. Vi servicerer og reparerer de mange Passavant-Roediger og Noggerathprodukter, der er installeret på rensningsanlæg rundt omkring i Danmark.

Vi samarbejder desuden med Aqseptence Group og tilbyder et bredt udvalg af kvalitetsudstyr til spildevandsrensning og -behandling, så som indløbsriste, sandfang og –vaskere, pumper, beluftning og rådnetanke.

Indløbsriste

Vi har markedets største udvalg i indløbsriste og er specialister i at levere riste, der er nemme at rengøre. Kontakt os for at få en vurdering af, hvilken type rist, der passer til dit projekt. For eksempel:

  • Tromleriste
  • Båndriste
  • Hulplade riste
  • Spiralriste
  • Og mange flere…

Kombianlæg

Vi leverer, installerer og servicerer kombianlæg med kapaciteter på op til 1000 kubikmeter.

Sandfang og -vaskere

STEEL tilbyder et komplet program til at fjerne og behandle det sand, der er i spildevandet. Mulighederne er mange.

Til sandudskilning:

  • Rundsandfang
  • Sandsugerbroer

Til sandbehandling:

  • Sandseparatorer
  • Sandvaskere
  • Transportsnegle