Biogas tanke

Biogasproduktionen i en rådnetank svinger meget. Derfor er der brug for en biogastank, der kan opbygge et lager af biogas og aflevere gassen under et konstant, ensartet tryk.

STEEL ApS tilbyder i samarbejde med Eisenbau-Heilbronn nye langtidsholdbare biogastanke i stål.

Vi renoverer også gerne din eksisterende biogastank, hvad enten den er fra Eisenbau-Heilbronn eller af en anden type.

STEEL udlejer desuden reservetanke på 65 eller 75 kubikmeter til at sikre driften, mens vi renoverer din biogastank. På den måde reducerer vi omkostningerne til nedlukningen af rådnetanken, og det vil oftest være muligt at opretholde normal drift på rådnetanke, gasmotorer og andre forbrugssteder.

Vi har mange års erfaring med renovering af biogastanke, og gennem de seneste år har vi renoveret tanke på Damhusåen, Lynetten, Viby, Marselisborg og senest en 38 år gammel biogastank på Vordingborg Renseanlæg.